Alkoholometar- Rakijaš - en | Drupal Skip to main content

gif

Alkoholometar- Rakijaš - en

Najkvalitetniji alkoholometri „SD-Duvančić“ nezaobilazni su pomoćni alati za pečenje dobre rakije.

Merač alkohola tj. Alkoholometar je sprava kojom se određuje zapreminski (u procentima) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim pićima.

Korisno će vam poslužiti pri pečenju (destilaciji) rakije i praćenju porasta udela alkohola (jačina rakije). Pomaže i pri prepeku (drugoj destilaciji) rakije kada želite da popravite eventualne nedostatke u mirisu i boji ili pri razređivanju meke rakije pre ponovne destilacije.